elmateriel     elmateriel     elmateriel     elmateriel     elmateriel     elmateriel     elmateriel
  Artikelsök: Orderrader: 0 Summa: 0.00
Huvudmeny bilder < < Huvudmeny text
Rubriker
00 Jordkabel, kraftkabel
01 Styrkabel, en– och fåtrådig
02 Styrkabel, mångtrådig
03 Kopplingskabel
04 Installationskabel
05 Anslutningskabel
06 Elnätsmateriel
07 Kabelskåp, kabeltillbehör
08 Förbindningsmateriel
09 Elmätare
13 Rörelsevakter, Kopplingsur, Ljusreglering
14 Förläggningsmaterial
15 Fästmateriel
16 Verktyg
17 Radiostyrning, GSM-styrning
17 Röststyrning, AutoPuller
17 Sporting
18 Strömställare och vägguttag
20 Säkringsmateriel
21 Normapparater, normkapslingar, automatsäkringar, jordfelsbrytare, färdigbyggda centraler
22 Mätarskåp, Mätartavlor och gruppcentraler
24 Anslutningsdon, Uttagsstolpar, Byggcentraler
25 Apparatlådor
26 Flänsar, profilskenor
29 Kopplingsklämmor, märksystem, ledningskanaler
31 Motorskydd, säkerhetsbrytare, lastfrånskiljare
32 Kontaktorer, startapparater
37 Tryckknappar, signallampor, tryckknappsslådor, manöverdon
38 Induktiva- och kapacitva givare, fotoceller
40 Reläer, räknare, timer, SSR
42 Mätinstrument
48 Telekablar
49 Data, Bus och Optokablar
52 Strömförsörjning, nätaggregat, transformatorer, adapters, överspänningsskydd
53 Batterier, Kontorssignaler, Signalgivare
55 Optiska signalsystem
57 Telefoni, uttag för tele
85 Elradiatorer, Reglerutrustningar, Termostater
89 Värmekabel
Copyright © 2008 Fanthyttans Elektriska, elnu.se