Solenergi för företag har med sig många fördelar

Solenergi för företag sänker elkostnaden, höjer fastighetens värde och genererar en lång avskrivningstid. Dessutom kan företaget få gynnsamma skattelättnader.

Att satsa på solenergi för företag är än mer gynnsamt än för privatpersoner då företagare har fler möjligheter till avdrag och avskrivningar. Man räknar med att ett företag tjänat igen en solcellsinvestering betydligt snabbare än en privatperson.

Det finns flera ekonomiska fördelar – som vi kommer att gå igenom nedan – men i slutändan finns det en stor fördel med att skaffa solceller som ekonomiska argument inte kan överträffa: företaget får en chans att värna om miljön. I så många fall handlar alla miljöfrågor om ökade kostnader för verksamheten. Med solceller gäller det motsatta. Ni kan spara pengar och samtidigt göra en insats för en bättre miljö. Då det är verkligen en lösning alla tjänar på.

Solenergi för företag – listan med fördelar

Att skaffa solenergi för företag har många fördelar. Här är bara några av dem:

  • Investering i solceller har lång avskrivningstid.
  • Solenergi kan sänka er energiskatt.
  • Industrilokaler är ofta stora och har platta tak – vilket är idealiskt för en billig montering av solceller.
  • Värdet på lokalerna höjs om där finns solpaneler.
  • Företagets goodwill gentemot både anställda och kunder höjs om man satsar på miljövänlig el.
  • Elen blir snabbt billigare, och i ett längre perspektiv, gratis.
  • Med överproduktion från solpaneler kan företaget få en extra inkomstkälla genom att sälja el.
  • Företaget bidrar till att hjälpa Sverige att uppnå målet att öka landets elproduktion till 190 TWh.