Så kan en bostadsrättsförening få råd med en laddstation

Det finns ekonomisk hjälp att få för den som vill installera en laddstation i sin bostadsrättsförening. Jämför också gärna priser mellan olika leverantörer.

I var och varannan svensk bostadsrättsförening pågår nu diskussioner om vikten av att installera en rejäl laddstation i anslutning till fastigheten. Ofta är det yngre medlemmar av föreningen som för diskussionerna framåt och lobbar för att det ska kunna gå att ladda elbilar i bostadsrättsföreningen.

Det kan vara värt att veta att det finns en hel del bidrag att ansöka om för att installera laddboxar, laddstolpar eller laddstationer. Dessa bidrag kommer och går med tiden, men i skrivande stund kan till exempel Naturvårdsverkets satsning “Ladda bilen” stå till tjänst med en slant till föreningen. Med tanke på att Sverige har som mål att bli en av de första länderna i världen med helt fossilfri biltrafik lär det komma fler satsningar liknande denna framöver.

Prisvärd laddstation för bostadsrättsförening – gör en jämförelse på marknaden

Kostnaderna för att installera en laddstation i bostadsrättsföreningen kan också variera från leverantör till leverantör. Oavsett om föreningen blivit godkänd för bidrag eller ej finns all anledning att jämföra priserna på marknaden. För den som vill argumentera för en laddstation till föreningen kan det vara bra att förbereda en priskoll redan innan man skriver sin motion till nästa årsmöte.

En annan sak som är bra att tänka på är att en sådan installation kräver en certifierad elektriker, i alla fall om man vill hålla sig inom lagens råmärken – och på god fot med försäkringsbolaget. Det är sällan försäkringen gäller eventuella skador på grund av elfel i fastigheten eller bilar om inte installationen gjorts av en behörig elektriker.