Saker att tänka på inför installation av solpaneler i Stockholm

Med solpaneler på taket i Stockholm kan man producera sin el själv och sänka sina energikostnader. Men det är viktigt att installationen görs på rätt sätt, för annars kan det börja brinna.

Utvecklingen har gått framåt och produktionskostnaden av solpaneler har sjunkit rejält. Tack vare det och tack vare generösa statliga bidrag är det inte längre särskilt dyrt att installera solceller för husägare och bostadsrättsföreningar. Sverige lämpar sig också särskilt bra för solceller, eftersom våra sommardagar är ovanligt långa och ljusa.

Inte sällan producerar man då mer el än man själv kan göra av med, vilket gör att många väljer att sälja överskottselen vidare till det fasta elnätet. Däremot kan det vara svårt att vara helt självförsörjande på el under vinterhalvåret, då dagarna är korta och solen på vissa platser inte ens orkar resa sig över horisonten.

Felaktigt installerade solpaneler kan orsaka brand

Vill man installera solceller är det oftast enklast att vända sig till ett företag som erbjuder totalentreprenad. Då gör de en ordentlig analys av fastigheten, hushållets energibehov och miljön runt omkring, för att sedan hitta den anläggning som passar bäst. Företaget sköter även installationen av hela anläggningen och ser till att den också fungerar som den ska.

Det är viktigt att det företag man anlitar har särskilt utbildad personal med certifierade elektriker. Annars kan man råka ut för eldsvåda eller få problem med andra elektriska anslutningar. Be därför om referenser och certifieringar samtidigt som du frågar efter deras offert.